IPSC

International Practical Shooting Confederation
(voľný preklad: Medzinárodný Prakticko Strelecký Spolok)

V prvom rade sa jedná o novodobé kombatovo-športové strelecké odvetvie.
Toto odvetvie streľby spája šport a použitie zbraní v reálnych situáciách. Či už v službe (polícia, armáda …), alebo pri sebaobrane jednotlivca.

Tento druh streľby sa vyvinul v 70-tych rokoch v USA. Zmyslom tohoto športu bolo čo najviac sa priblížiť (napodobniť) reálny strelecký konflikt. Pri tomto športe má strelec možnosť voľne riešiť streleckú situáciu, pritom je samozrejme vyžadovaná vysoká bezpečnosť pri streľbe. Používajú sa aj krátke aj dlhé zbrane, podľa rôznych disciplín.

Základné slová pre IPSC sú: PRESNOSŤ, RÝCHLOSŤ, SILA

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár