Citáty, príslovia a postrehy o zbraniach …

-Zákony, ktoré zakazujú nosenie zbraní, sú takej povahy, že odzbrojú iba tých, ktorí nie sú odhodlaný ani naklonení k páchaniu zločinov. Takéto zákony robia veci horšími pre napadnutého a ľahšími pre útočníka, slúžia skôr k podpore než k zabráneniu vraždám, pretože neozbrojený človek môže byť napadnutý s vetšou sebedôverou ako ozbrojený.
Thomas Jefferson

-Ak zakážeme zbrane, budú ich mať len kriminálnici.

-Ak zbrane spôsobujú zločinnosť, prečo ich vlastne má polícia?

-Slobodní ľudia, by nielen mali byť ozbrojení a disciplinovaní, ale mali by mať dostatok zbraní a munície, aby uhájili svoju nezávislosť pred kýmkoľvek, kto by ich chcel utlačovať – vrátane ich vlastnej vlády.
George Washington

-Všetka politická moc pochádza z hlavne pušky. Všetkými zbraňami musí vládnuť komunistická strana, aby takto žiadne zbrane nemohli byť nikdy použité proti strane.
Mao C´Tung

-Jeden človek s puškou je schopný kontrolovať sto neozbrojených. Vykonávajte plošné prehliadky a za nájdené zbrane popravujte.
V.I.Lenin

-Demokracia je, keď dvaja vlci a jedno jahňa hlasujú, čo bude na večeru. Sloboda je, keď dobre ozbrojené jahňa odmietne hlasovať.
Benjamin Franklin

 


Nenosím zbraň, aby som zabíjal. Nosím ju, aby som nebol zabitý.
Nenosím zbraň, aby som desil ľudí. Nosím ju, pretože svet občas dokáže byť desivé miesto.
Nenosím zbraň preto, že som paranoidný. Nosím ju, pretože vo svete existujú skutočné nebezpečia.
Nenosím zbraň preto, že som zlý. Nosím ju preto, že už som vo svojom živote videl dosť zla.
Nenosím zbraň preto, že sa teším, až ju použijem. Nosím ju, aby som sa raz nemusel po zvyšok svojho života nenávidieť za to, že som nebol pripravený.
Nenosím zbraň preto, že chcem niekoho zastreliť. Nosím ju preto, že chcem zomrieť v deväťdesiatke v posteli, nie zajtra na chodníku.
Nenosím zbraň preto, aby som cítil ako muž. Nosím ju preto, že muž sa dokáže postarať o seba a svojich blízkych.
Nenosím zbraň preto, že by som si pripadal menejcenný. Nosím ju preto, že proti niekoľkým útočníkom by som bol s holými rukami menejcenný.
Nenosím zbraň preto, aby som vyhľadával problémy. Nosím ju preto, že si problémy môžu nájsť mňa.
Nenosím zbraň preto, že by som miloval zbrane. Nosím ju preto, že milujem život a ľudí , ktorí mu dávajú zmysel.

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár